KONTAKT REGULAMIN PRZEKŁADANIEC PŁATNOŚCI WYCENA OFERTA O FIRMIE

KONTAKT ŁÓDŹ

tel. 607 409 244
tel. 42 648 00 15
e-mail: biuro@dwaslowa.pl

TŁUMACZENIA ONLINE 24h

TŁUMACZENIA ZWYKŁE
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

BEZPŁATNA WYCENA

CENNIK TŁUMACZEŃ

NAJNIŻSZE CENY
ATRAKCYJNE RABATY
DOBRE ROZWIĄZANIA!

PROFIL DWA SŁOWA

TŁUMACZENIA JĘZYKOWE
W PONAD 40 JĘZYKACH ŚWIATA!

DWA SŁOWA:
PROFESJONALIZM I TERMINOWOŚĆ

Dojazd do Biura autobusami linii:
- 82, 82A (ul. Gajcego)
- 90, 90A (ul.Rokicińska)

- Możliwość dojazdu do Klienta!

OFERTA

W ofercie biura tłumaczeń językowych Dwa Słowa proponujemy Państwu pisemne tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne oraz zwykłe na język polski i na język obcy.

Tłumaczymy:

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) to dokumenty, które posiadają moc prawną po dokonaniu przekładu przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty takie wymagają potwierdzenia imiennej pieczęci tłumacza przysięgłego na każdej stronie przetłumaczonego dokumentu oraz wpisu do rejestru tłumaczeń – repertorium.

Biuro tłumaczeń językowych Dwa Słowa oferuje Państwu tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów:

Wynagrodzenia tłumacza przysięgłego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005r., które określa szczegółowo wysokość wynagrodzenia za pracę tłumacza przysięgłego z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, organów administracji publicznej, Policji.

Za stronę tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. W przypadku wydruku komputerowego za stronę tłumaczenia ustawodawca przyjmuje 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia specjalistyczne

Biuro tłumaczeń językowych Dwa Słowa proponuje Państwu tłumaczenia specjalistyczne (nieuwierzytelnione) z takich dziedzin, jak:

Tłumaczymy wszelkiego typu dokumentacje specjalistyczne, dokumenty techniczne, projektowe, instruktażowe, raportowe. Tłumaczymy również podręczniki, książki, katalogi, broszury, prezentacje, hasła, slogany reklamowe, wykłady, artykuły, teksty naukowe paranaukowe i prasowe.

Stawki za tłumaczenia tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną są odpowiednio wyższe w zależności od stopnia trudności.

Tłumaczenia zwykłe

Biuro tłumaczeń językowych Dwa Słowa proponuje Państwu tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione), czyli przekłady tych dokumentów, które będą wykorzystywane poza instytucjami państwowymi i organizacjami publicznymi. Tłumaczenia zwykłe są sporządzone w formie elektronicznej i nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, więc mogą być przesłane dla Klientów pocztą e-mailową.

Niemniej jednak pragniemy podkreślić, że merytorycznie tłumaczenia zwykłe i przysięgłe (uwierzytelnione) są jednakowo traktowane przez tłumacza, dla którego celem pracy jest najbardziej profesjonalne i rzetelne przetłumaczenie powierzonych tekstów.

Tłumaczenia zwykłe to np.: przekłady książek, katalogów, instrukcji, obsługi urządzeń, korespondencja handlowa, foldery reklamowe, prospekty, prezentacje, artykuły i strony internetowe.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1800 znaków ze spacjami.

Kodeks Tłumacza Przysięgłego

Kodeks Tłumacza Przysięgłego opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych określa szczegółowo zasady etyki zawodowej tłumaczy: